Patientinformation

 

Pr. d. 25/5 -2018 træder der en ny persondatalov i kraft.

PATIENT INFORMATION

Persondataforordning

Klinikken håndterer dine fortrolige og personlige  data i henhold til gældende lovgivning. En mere detaljeret beskrivelse af vores politik kan ses på dette link.

Privatlivspolitik maj 2018

 

 

Akkreditering

Klinikken blev den 21/9-17  akkrediteret og opnåede højst mulige vurdering på alle måleparametre. Akkrediteringsrapporten kan ses på dette link.

Akkrediteringrapport