Velkommen til Lægerne Rolighedsvej

 HUSK ALTID DIT SUNDHEDSKORT

Alle henvendelser skal ske i personens CPR-nummer. Dvs. at drejer henvendelsen sig om fx. dit barn, skal barnet oprettes som bruger.

Klinikken har åbent hele sommerferien Lægerne har ferie  – Ulla ugerne 30-31-32 – Pia 27-28-29 Søren 29-30-31, Der kan ikke skrives til den enkel læge i dette tidsrum.

LUKKET d. 31/7 hvor klinikken passes af Lægerne Vestre Strandalle